Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Symtomformulär vattenkastning

Det finns ett noga utarbetat symtomformulär vilket hjälper urologen att förstå de vattenkastningsbesvär du som manlig patient har. Formuläret är internationellt och används av urologer världen över. Benämningen IPSS står för International Prostate Symptom Score. 

Det till stor hjälp för oss om du skriver ut det, besvarar frågorna och tar med det vid besöket.

IPSS Symtomformulär
IPSS Vattenkastning Urologix.pdf (236KB)
IPSS Symtomformulär
IPSS Vattenkastning Urologix.pdf (236KB)