Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Vattenbråck i pungen

Allmänt

Det finns två olika sorters bråck i pungen.

Det ena utgörs av en vätskeökning i en ”säck” som testikeln ligger i och kallas för hydrocele. Det andra utgörs av en vätskeblåsa i bitestikeln och kallas för spermatocele. Symtomen från båda brukar vara tyngdkänsla och visst obehag, sällan smärta. Båda typerna av vattenbråck kan behandlas med ”klistermetoden” (sklerosering).

Behandling

Klistermetoden innebär att man med en nål sticker hål på vattenbråcket och suger ut vätskan. Man sprutar sedan in en mindre mängd klisterämne vilket gör att vattenbråckets väggar klistras ihop och vatten­bråcket försvinner. Ämnet är vävnadsretande och kan ge lite värk i pungen och ny vätska bildas oftast i vattenbråcket. Denna nya vätska brukar försvinna inom ett par månader. Ibland måste man upprepa behandlingen ett par tre gånger för att vattenbråcket skall försvinna helt.

Det finns risk för blödning och/eller infektion. Det yttrar sig som svullnad och rodnad.

Om du får feber eller svår värk bör du kontakta oss eller akutsjukvården (helger och jourtid) för bedömning.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via     e-post: info@urologix.se eller på tel: 031-402550.

Vattenbråck i pungen
Vattenbråck i pungen.pdf (721.34KB)
Vattenbråck i pungen
Vattenbråck i pungen.pdf (721.34KB)

 

 

 

 

Docent Erik Pileblad