Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Provtagning av prostatakörteln 

Allmänt

För att undersöka hur det förhåller sig med cellerna i prostatakörteln kan ett vävnadsprov tas som sedan undersöks i mikroskop. Detta gör man om PSA är förhöjt alternativt om man känner en ”knöl” i prostatan; båda dessa fynd kan tala för att prostatacancer föreligger.

Undersökning

Man genomför först undersökning som tidigare beskrivits, vg se Prostataundersökning. Man lägger sedan lokalbedövning genom en kanal i ultraljudssonden. Därefter sticker man med en tunn nål (6-12 ggr) genom ändtarmsslemhinnan och hämtar ut prostataceller.

Inga förberedelser krävs. Om du däremot står på Waran måste detta sättas ut före provtagningen vilket kan skötas av din AK-mottagning.

Svar på cellprovet får du genom ett återbesök 3-4 veckor efter provtagningen.

Efter undersökningen kan man få följande symtom

  • Blod i urinen

  • Blod i avföringen

  • Blod i sädesvätskan/sperman

Blod i urin och avföring brukar avta efter någon eller några dagar. Drick rikligt för att skölja rent. Blod i sädesvätskan (vilket kan ses som en brunaktig missfärgning) kan finnas kvar i många veckor, t o m månader och är ofarligt.

För att undvika infektion ges alltid förebyggande antibiotika i samband med provtagningen. Du kommer att få en tablett (Ciprofloxacin 750 mg) direkt på mottagningen samt ytterligare en tablett att med dig hem för att ta på kvällen.

Om du trots detta får feber i kombination med vattenkastningsbesvär så kan det ha uppkommit en urinvägsinfektion.  Man bör då kontakta oss på mottagningen alternativt närmaste akutvårdscentral på jourtid.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via     e-post: info@urologix.se eller på tel: 031-402550.

Provtagning prostatkörteln
Provtagning prostata.pdf (728.07KB)
Provtagning prostatkörteln
Provtagning prostata.pdf (728.07KB)

 


 

 

Docent Erik Pileblad