Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Ultraljud prostata

Allmänt

Prostatan producerar ett sekret som är viktigt för fortplantningen. Genom livet växer prostatan vilket gör att den kan klämma åt runt urinröret och göra att det blir svårare att kasta vatten.

Undersökning 

Genom att föra in ett finger genom ändtarmsöppningen kan man känna på prostatan.  Man får en viss uppfattning av storleken och kan även notera om den innehåller hårdare partier som kan utgöras av en prostatacancer. Vi utför även rutinmässigt ultraljudsundersökning av prostatan. Man för då in en ultraljudssond via ändtarmen och kan relativt exakt bestämma storleken på prostatakörteln. Oregelbundenhet i ultraljudsekot kan ge misstanke om prostatacancer. Med hjälp av ultraljudssonden kan även vävnadsprover(biopsier) tas från prostatan, vg se under fliken ”Provtagning prostatakörteln.

Prostataundersökning (palpation plus ultraljud) är inte speciellt smärtsamt och kräver ingen förberedelse.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via     e-post: info@urologix.se eller på tel: 031-402550.

Ultraljud prostata
Ultraljud prostata.pdf (703.75KB)
Ultraljud prostata
Ultraljud prostata.pdf (703.75KB)

  

Docent Erik Pileblad