Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Flödesmätning och resturinbestämning

För att få en uppfattning om hur stark din urinstråle är gör vi ibland en så kallad  flödesmätning. Vi ber dig då i kallelsen att du kommer till mottagningen med urin i blåsan. Säg till sköterskan direkt att du skall genomföra en mätning så du slipper sitta och vänta med trängningar.

På vår toalett finns en tratt med ett mätinstrument. Efter du tömt blåsan i tratten sker en utskrift från en skrivare. Vi kan då direkt se hur din tömning fungerar.

Vi kan även kontrollera att blåsan blir riktigt tömd i samband med att du kastar vatten. Detta görs genom att sköterskan lägger en ultraljudssond på din mage och mäter mängden urin i blåsan. Detta görs efter du tömt ordentligt. Det är därför viktigt att du tar god tid på dig på toaletten så att inte värdet på resturinen blir ”falskt” förhöjt.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via     e-post: info@urologix.se eller på tel: 031-402550.

Urinfördesmätning
Flödesmätning.pdf (711.05KB)
Urinfördesmätning
Flödesmätning.pdf (711.05KB)


 

 


 


 

Docent Erik Pileblad